کارواش دستی یا اتوماتیک؟

کارواش اتوماتیک امروزه استفاده از ماشین ها تقریبا در هر صنعت ریشه دارد و کارواش از این موضوع استثناء نیست. کارواش اتوماتیک جایگزین روش شستشوی دست شده است. بسیاری از افراد به دلایل مختلف کارواش اتوماتیک را ترجیح می دهند ، اما دارای نقاط ضعف و قوت خود باشند. طرفداران      رنگ بدنه خودرو یکی …