نحوه صحیح اتو کردن لباس

نکات زیر در بهتر اتو کردن لباس ها کمک زیادی به شما می کند : ۱- لباس ها را هنگام اتو کردن روی میز قرار دهید . ۲- سعی کنید لباس ها را در اتاق خواب اتو کنید تا لباس های اتو شده را روی تخت قرار دهید و هم به چوب لباسی دسترسی داشته …