بازیافت

بازیافت چیست؟ بازیافت فرآیند جمع آوری ، پردازش مواد و  تبدیل مواد زائد به مواد و اشیاء جدید است. این یک جایگزینی برای دفع زباله های معمولی است که می تواند مواد را ذخیره کند و به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند. بازیافت می تواند از تلف شدن مواد بالقوه سودمند جلوگیری کند …