روش های شستن ماشین

اگر نمی خواهید به کارواش بروید و به اندازه کافی زمان دارید تا ماشینتان را طبق سلیقه خودتان بشورید لازم است چند نکته را در نظر بگیرید. ابتدا ماشین را در یک مکان مناسب پارک کنید . برای شستن ماشین از مایع شوینده مخصوص ماشین استفاده کنید . برای شستن ماشین سعی کنید که از …