بازیافت آهن و فولاد

فولاد یک ویژگی برجسته دارد: می توان بی پایان آن را بازیافت کرد بدون اینکه خصوصیات مادی آن به خطر بیفتد. اتم های آهن غیر قابل تخریب هستند و بار ها می شود عمل بازیافت را روی آن تکرار کرد . آهن یکی از اقلام قابل بازیافت جهان است و در بازیافت فلزات از کلیه …