شستن لباس سفید

هیچ کس دوست ندارد که لباس های سفیدش کثیف به نظر برسد . خوشبختانه، فقط چند قاعده ساده وجود دارد که باید به دنبال آن باشید تا لباس های سفید تمیز به نظر برسند. و اگر اتفاق می افتد که کمی خاکستری یا زرد رنگ باشد، می توانید یاد بگیرید که چگونه روشنایی را به …