چرا بازیافت مهم است ؟

چرا بازیافت مهم است ؟

بازیافت یکی از بهترین راهها برای تاثیر مثبت بر جهانی است که در آن زندگی می کنیم. بازیافت برای محیط زیست و همچنین برای ما مهم است. ما باید برای جمع آوری و بازیافت زباله ها سریع عمل کنیم زیرا مقدار زباله ای که ما ایجاد می کنیم، همیشه در حال افزایش است.

مقدار زباله ای که ما ایجاد می کنیم، به طور مداوم افزایش می یابد، چون :

    افزایش ثروت به این معنی است که خرید محصولات توسط مردم بیشتر میشود و در نهایت ایجاد زباله بیشتر.

    افزایش جمعیت به این معنی است که مردم بیشتری در این سیاره برای ایجاد زباله وجود دارد.

    بسته بندی های جدید و محصولات تکنولوژیکی در حال توسعه هستند، بسیاری از این محصولات شامل موادی هستند که قابل تجزیه نیستند.

    تغییرات شیوه زندگی، مانند خوردن غذاهای سریع، بدین معنی است که ما زباله های اضافی تولید می کنیم که قابل تجزیه نیست.

اهمیت محیط زیست

بازیافت بسیار مهم است زیرا زباله تاثیر منفی زیادی بر محیط طبیعی دارد.

    مواد شیمیایی مضر و گازهای گلخانه ای از زباله ها در محل های دفن زباله آزاد می شوند. بازیافت کمک می کند تا آلودگی ناشی از زباله را کاهش دهد.

    از بین بردن زیستگاه و گرم شدن زمین، برخی از تأثیرات ناشی از جنگل زدایی است. بازیافت نیاز به مواد اولیه را کاهش می دهد تا جنگل های بارانی بتوانند حفظ شوند.

    هنگام تولید محصولات از مواد خام، مقدار زیادی انرژی مصرف می شود. بازیافت نیاز به انرژی کمتری دارد و بنابراین به حفظ منابع طبیعی کمک می کند.

اهمیت بازیافت برای مردم و دولت ها

توجه به اهمیت بازیافت برای مردم و دولت ها در سراسر جهان ضروری است . چون :

فضایی برای زباله نیست سایت های دفن زباله ما به سرعت پر می شوند .

کاهش هزینه های مالی در اقتصاد ، تولید محصولات از مواد خام بسیار بیشتر از هزینه های تولید شده از محصولات بازیافتی است.     

منابع طبیعی برای نسل های آینده را حفظ کنید. بازیافت نیاز به مواد خام را کاهش می دهد .

منبع:

www.recycling-guide.org.uk

ممکن است بپسندید...

پست های محبوب