شماره تماس:

۰۲۱-۲۸۴۲۶۱۰۶

۰۹۰۲۲۲۰۷۲۵۲

ایمیل:

Contact@mr-wash.info

آدرس:

پونک میدان عدل کوچه حیدری مقدم ساختمان عدل واحد ۳